יש להקליד את הקוד בן 8
הספרות מן המדריך שבערכה.
אחורה